1. Gebruik en instructies

Consument dient zich alvorens het eerste gebruik zich te informeren over het juiste gebruik van de beschikbare installaties. Consument dient zich zowel voor, tijdens en na gebruik van de installaties te houden aan de instructieborden, (licht)signalen, mondelinge instructies en instructies via gebaren, gegeven door de medewerkers van Blinkie.

 

 1. De geschiktheid van het voertuig
 • De gestelde maximale afmetingen mogen niet worden overschreden
 • Loszittende of uitstekende onderdelen moeten verwijderd, ingeklapt of ingeschoven worden. Onder deze onderdelen worden oa: antennes, ruitenwissers, mistlampen, spoilers, sierstrips, niet originele onderdelen of andere carrosserie-aanpassingen verstaan. Indien men spiegels wil dichtklappen dient dit pas te gebeuren na de spiegelinmeting van de machine.
 • Pick-up trucks met open laadbakken zijn niet toegelaten in de wasstraat
 • Bestickerde of gewrapte voertuigen worden enkel op eigen risico gewassen
 • Naar buiten gerichte velgen en velgen waarvan de afstand tot de grond lager is dan 5cm zijn niet toegestaan in de wasstraat. Indien de consument toch gebruik wenst te maken van de wasstraat gebeurt dit op eigen risico.

Het is de taak van de consument om na te gaan of zijn voertuig geschikt is om gebruik te maken van de faciliteiten. Bij twijfel dient hij/zij een medewerker te raadplegen voor advies. Consument dient bijzonderheden aan het voertuig voorafgaand van het gebruik van de faciliteiten te melden aan de medewerker.

 1. Resultaat van de wasbeurt

Bij  extreme vervuiling kan Blinkie  de consument bepaalde programma’s weigeren en/of een meerkost aan te rekenen. Bij een normaal vervuilde auto mag de consument verwachten dat het in water oplosbare vuil verwijderd wordt. Vervuilingen zoals vet, ingedroogde vogelpoep en vastzittende insecten kunnen niet door een wasbeurt verwijderd worden.

 

 1. Klachten

Indien de consument een klacht heeft of niet tevreden is over het redelijkerwijs te verwachten wasresultaat dient hij/zij zo snel mogelijk een medewerker aan te spreken. Dit gebeurt zonder toe- of uitgangen te versperren. Indien een klacht met betrekking tot het wasresultaat gegrond is wordt door het bedrijf de wagen onmiddellijk opnieuw gewassen volgens een door Blinkie gekozen programma.

 

 1. Schade

Als een voertuig na een wasbeurt schoon is kunnen er schades en imperfecties zichtbaar worden die voor de wasbeurt bedekt waren door vervuiling.

Blinkie  is enkel aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van de medewerkers, gebruik van ongeschikte producten of gebreken aan de installaties.

De consument is aansprakelijk voor schade aan zijn eigen voertuig, schade aan de installaties van Blinkie of bij andere gebruikers, die is ontstaan doordat de consument instructies niet heeft opgevolgd zoals remmen of de wagen uitschakelen tijdens de wasbeurt of een ongeschikt voertuig heeft laten wassen.

Indien de consument ervan is overtuigd dat Blinkie aansprakelijk is voor de schade dient hij/zij voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur te melden aan een medewerker van Blinkie. Het bedrijf behoudt zich het recht om zelf de schade te herstellen of dit te laten doen door een door het bedrijf aangeduid bedrijf.

Blinkie vergoedt bij vermeende aansprakelijkheid geen reparaties en/of herstellingen uitgevoerd door een derde partij als deze zijn uitgevoerd zonder overleg en uitdrukkelijke toestemming van Blinkie.

 

 1. Weigering

Blinkie  kan ten allen tijde een consument de toegang tot het bedrijfsterrein en zijn installaties weigeren als diens voertuig ongeschikt is of op andere redelijke grond

 

 1. Club

De club kan enkel betaald worden via bankkaart of, in het geval van een jaarclub, via overschrijving. Voor het bedrag van de Club kan er maximaal 1 voertuig gewassen worden. Onbeperkt gebruikt van de wasstraat is gelimiteerd tot maximaal 1 wasbeurt per dag. Indien er van voertuig gewisseld wordt moet dit minimaal 24u op voorhand via mail doorgegeven worden. Indien de consument aan de automaat staat zonder dit door te geven dient een wasbeurt afgerekend te worden. Bij een jaarclub kan1 keer per jaar het kenteken kosteloos gewijzigd worden. Bij meerdere wijzigingen wordt er door Blinkie een administratieve kost van 7.50 euro aangerekend.

 

 1. Waspas

De consument kan enkel gebruik maken van de waspasvoordeelprijzen indien de kaart effectief gescand wordt en indien er voldoende saldo op de kaart staat. Op schriftelijke aanvraag kunnen er kopiekaarten wordt aangemaakt op hetzelfde account. Het bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van deze kopiekaarten. Bij verlies wordt verwacht dat de consument het bedrijf zo snel mogelijk inlicht zodat de betreffende kaart(en) geblokkeerd kunnen worden. BIj verlies of diefstal wordt er 7,5 euro aan administratiekosten gerekend. Deze kosten worden afgehouden van uw waspastegoed. De consument kan gebruik maken van de gratis verjaardagwasbeurt indien er meer dan 10 euro saldo op zijn/haar waspas staat en het laatste bezoek niet langer dan 60 dagen geleden is. Er is een maximum van 1 verjaardagswasbeurt per jaar per waspasaccount, ongeacht de hoeveelheid kopiekaarten.

 

 1. Privacy

De gegevens die door de consument worden opgegeven via de verschillende media worden verwerkt volgens de algemene verordening gegevensbescherming. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, de verplichtingen jegens de consument na te komen en service te verlenen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om hem/haar gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. De consument heeft het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.